Hotline: 0913362100
0913362100


Hệ Thống Lái Có Bơm Thủy Lực
Unika UPS-120XT

  • Hệ thống lái:Đáp ứng nhanh ,nhạy trên toàn bộ hệ thống lái có bộ phản hồi điều khiển tự động
  • Bộ bơm thủy lực mạnh mẽ không có tiếng ồn và rung.
  • Cơ cấu thụ động:Thiết kế gọn,nhẹ để đáp ứng cho các tàu cao tốc.

Giá bán: Liên hệ

THIẾT BỊ CHÍNH HIỆU