Hotline: 0913362100
0913362100


Máy Dò Cá
Suzuki ES-2035II

  • Màn hình màu: LCD 10,4 inch 
  • Độ phân giải: VGA 480x640 pixels
  • Nguồn cung cấp: DC 10,5V - 40V
  • Nguồn tiêu thụ: 25W
  • Kích thước: 296x288x130 mm
  • Trọng lượng: 5Kg (bao gồm khung)

Giá bán: Liên hệ

Thông tin chi tiết

Phần Đầu Dò:

Tần số: Đơn/Kép: 50/200kHZ

Phạm vi: 0-2000m

Phạm vi theo giai đoạn: 0-900m

Có thể mở rộng thêm: 0-250m

Chế độ hiển thị: chế độ tần số đơn, chế độ tần số kép, chế độ mở rộng đáy, chế độ mục tiêu nhỏ, phạm vị A, chế độ dữ liệu điều hướng.

Dữ liệu màn hình: Độ sâu, tỉ lệ độ sâu.

 

THIẾT BỊ CHÍNH HIỆU