Hotline: 0913362100
0913362100

Anh Hải Mỹ - Bình Định.

 


TÀU CÁ HẢI MỸ

CẨU MÁY CHỤP KAIJO LÊN TÀU


 

LẮP ĐẶT MÁY CHỤP KAIJO

 


Bài viết khác

Anh Xin - Vĩnh Lợi, Bình Định

Anh Xin - Vĩnh Lợi, Bình Định

07/04/16 | 655 lượt xem

Anh Bảy - Gành Dưa, Phú Yên

Anh Bảy - Gành Dưa, Phú Yên

07/04/16 | 655 lượt xem

THIẾT BỊ CHÍNH HIỆU